Elinvoimavaliokunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Muistion tarkastajaksi valittiin Jouko Etelä.