Elinvoimavaliokunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Tarkastuslautakunnan havainnot elinvoimavaliokunnan osalta

244Dno-2021-951

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: kunnallistekniikkapäällikkö Paula Kettunen, p. 050 463 6502

Tarkastuslautakunta esitti arviointikertomukseen 2020 havaintoja ja kehittämissuosituksia elinvoimavaliokunnan toimialueen osalta. Kysymykset ja vastausehdotukset: 

1. Miten esteettömyys on huomioitu liikuntapaikkarakentamisessa? 

Esteettömyyden huomioiminen on yksi osa-alue liikuntapaikkarakentamisen suunnittelun prosessia, joka toteutuu uusien liikuntapaikkojen suunnittelussa ja toteutuksessa hyvin. Uusien liikuntapaikkakohteiden osalta esteettömyyskartoitus tehdään aina suunnittelun yhteydessä. Kartoitus on myös ehtona esimerkiksi avustuksien myöntämiselle. Olemassa olevissa liikuntapaikoissa esteettömyys toteutuu kohtalaisesti ja sitä pyritään parantamaan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi liikuntapaikkojen peruskorjausten suunnittelussa ja toteutuksessa esteettömyys tulee huomioiduksi.

 

2. Kempeleessä on turvallista liikkua - kävely ja pyöräily on helppoa, nopeaa ja turvallista. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä kasvaa. Toteuman mukaan määrä on laskenut. Tarkastuslautakunta kysyy, onko investointien määrä ja saavutettu tulos oikeassa suhteessa?  

 

Tavoitteena on, että Kempeleessä on turvallista liikkua ja kävely ja pyöräily on helppoa, nopeaa ja turvallista. Tämä edellyttää JKPP-verkon investointeja sekä vanhan verkon saneerausta vuosittain. Pyöräliikenteen verkon investoinnit tukevat yhtenäistä ja jatkuvaa laatua, Keskusta alueen visiota (KAVIO-hanke), Kempele-sopimusta ja tavoitetilaa. Yhtenä huomiona on, että PP-liikenne on kovin sää riippuvainen, joten trendit käyttäjien suhteen pitää tarkastella useilta vuosilta. Tarkemmat tilastot liitteenä.

 

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (14.9.2021): 

Elinvoimavaliokunta oli tyytyväinen annettuihin vastauksiin.