Elinvoimavaliokunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Yritystonttitarpeet Hakamaalla

244Dno-2021-954

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Hakamaalle tarvitaan lisää tontteja yritysten tarpeisiin. Kaavoitus ja maankäyttö ovat käyneet elinkeinopuolen kanssa läpi mahdollisesti kaavoittavissa olevia alueita ja kaavoituksen mahdollista aikataulua.

Yksi Hakamaan yrityksistä on lähestynyt kuntaa tonttitarpeellaan. Valiokunnalta pyydetään ohjausta mahdollisuudesta laatia aiesopimus yrityksen kanssa maa-alueen kaavoittamisesta ja luovuttamisesta.

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (14.9.2021): 

Elinvoimavaliokunta ohjasi, että aiesopimus voitaisiin laatia.