Elinvoimavaliokunta, kokous 15.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 67 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Elinvoimavaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.