Elinvoimavaliokunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 54 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Elinvoimavaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Elinvoimavaliokunta (18.5.2021): 

Muistion tarkastajaksi valittiin Janne Malkamäki.