Elinvoimavaliokunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Maankäytön toteutusohjelma / yritystontit

244Dno-2021-1024

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Maankäytön toteutusohjelman tehtävä on tuoda maankäytön kehityskuva 2040 lähivuosien osalta konkreettisemmalle tasolle. Näin kehityskuvan toteuttamista voidaan ohjata ja
samalla pitää aktiivisesti silmällä Kempele-sopimuksessa asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Maankäytön toteutusohjelman tarkoituksena on muun muassa helpottaa maanhankinnan ratkaisuja, kaavoitus- ja
liikennesuunnittelun resurssien kohdistamista kunnan strategiaa parhaiten tukevalla tavalla, sekä mahdollistaa tonttien luovutusaikataulun laatiminen ja edistää kunnan palvelutarpeiden ennakointia siten, että tuetaan Kempele-sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden toteuttamista ja tuodaan ennakoitavuutta kunnan talousarvion laatimiseen.

Kempeleen kunnan ensimmäistä maankäytön toteutusohjelmaa on laadittu vuoden 2021 aikana. Kokouksessa käydään läpi ohjelman sisältöä yritystonttien osalta. 

 

Elinvoimavaliokunta (19.10.2021):

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (2.11.2021): 

Merkitään esittely tiedoksi.

Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: