Elinvoimavaliokunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Muistiontarkastajaksi valittiin Saara Ukura.