Elinvoimavaliokunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Tienvarsimainospaikkojen kilpailutus

244Dno-2021-347

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Valtuuston päätöksen 11.11.2013 §114 mukaisesti uusien mainostaulujen paikat tulee kilpailuttaa pohjahinnan ollessa 1000 € / taulu / vuosi. Komeetantien varressa on kaksi ELYn hyväksymää taulupaikkaa kunnan omistamalla maalla. 

Valiokunnalta pyydetään ohjausta, lähdetäänkö näitä taulupaikkoja kilpailuttamaan.

 

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (23.3.2021):

Elinvoimavaliokunta ohjasi, ettei paikkoja lähdettäisi vielä kilpailuttamaan, koska alue on rakenteilla.

 

 

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunta on vuokrannut moottoritien varresta yhteensä viisi isoa tienvarsimainostaulupaikkaa. Sopimukset on tehty alunperin vuonna 2014 viisivuotiskaudeksi. Sopimukset jatkuvat vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopijapuoli irtisano niitä puoli vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Lisäksi kunta on vuokrannut Lentokentäntien varresta vuonna 2019 yhden taulupaikan kymmenen vuoden sopimuksella ja yhden viiden vuoden sopimuksella.

Valtuusto on päättänyt uusien mainostaulupaikkojen osalta kokouksessaan 11.11.2013 §114 seuraavaa:

Mainostaulujen maa-alueen vuokra on 1000 €/ vuosi/ taulu sidottuna v. 2013 indeksiin. Uusien mainostaulujen paikat kilpailutetaan pohjahinnan ollessa 1000 €/ taulu/ vuosi. 

ELY on määritellyt yhteistyössä kunnan kanssa alueet, joille mainostauluja voidaan asettaa. Uusia mahdollisia taulupaikkoja on tunnistettu Komeetantien varressa. Elinvoimavaliokunta käsitteli näitä paikkoja kokouksessaan 23.3.2021 ja ohjasi, ettei paikkoja lähdettäisi vielä kilpailuttamaan, koska alue on rakenteilla.

Valiokunnalta pyydetään ohjausta sekä olemassa olevien, että uusien mainostaulupaikkojen kilpailuttamiseen.  

 

Elinvoimavaliokunta (19.10.2021):

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (2.11.2021):

Kilpailutetaan moottoritienvarren taulupaikat, Komeetantien kaksi uutta mainostaulupaikkaa, sekä lisäksi kilpailutetaan vuonna 2018 kilpailutuksessa olleet uudet taulupaikat. Vuokrasopimukset tehdään 10 vuoden mittaisiksi.

Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: