Elinvoimavaliokunta, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Elinvoimavaliokunnan itsearviointi 2021

244Dno-2021-1179

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Valiokunnat arvioivat toimintaansa vuosittain. Valiokunnan jäsenille on lähetetty Webropol-kysely.

Sähköisen kyselyn kysymykset:

  1. Miten valiokunnan työskentelyssä on mielestäsi onnistuttu suorittamaan valiokunnalle asetettuja tehtäviä?
  2. Miten valiokunnan sisäinen yhteistyö on onnistunut?
  3. Miten yhteistyö muiden valiokuntien, kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden kanssa on sujunut?
  4. Mitkä ovat valiokuntanne 3 tärkeintä tehtävää vuonna 2022?
  5. Miten edellä mainituissa tehtävissä onnistumista voidaan mitata?
  6. Miten valiokunnan työtä voisi mielestäsi kehittää?

 

Kokouksessa käydään läpi kyselyn tulokset elinvoimavaliokunnan osalta ja keskustellaan asiasta.

 

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (21.12.2021):

Merkitään esittely tiedoksi. Elinvoimavaliokunta ohjasi, että kiertoajelu valiokunnille yhteisesti olisi hyvä toteuttaa vuonna 2022. Kiertoajelun tarkoituksena olisi perehtyä paikan päällä alueisiin maankäytön ja kaavoituksen, sekä rakennushankkeiden näkökulmasta. Yritysvierailuja ohjattiin myös lisäämään, kunhan koronatilanne sallii.

 

Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: