Elinvoimavaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Yksityistieavustukset v.2021

244Dno-2021-881

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Paula Kettunen, kunnallistekniikkapäällikkö, paula.kettunen@kempele.fi, Jouni Leskinen, kunnossapitoinsinööri, jouni.leskinen@kempele.fi

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 15.6.2020 § 170 siirtymisestä yksityisteiden työllä avustamisesta rahalliseen avustamiseen. Samalla vanhat yksityisteiden hoitosopimukset irtisanotaan niillä yksityisteillä, joilla hoitosopimukset ovat olleet. Tämän päätöksen mukaisesti kunta on avustanut työllä niiden yksityisteiden kunnossapitoa 31.3.2021 saakka, joilla on hoitosopimukset yksityisteiden kunnossapidosta ovat olleet.

1.4.2021 alkaen kaikkien yksityisteiden kunnossapitovastuu kuuluu tiekunnille ja tieosakkaille. Kempeleen kunta avustaa jatkossa yksityisteitä talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa hakemuksensa ajallaan jättäneitä avustusehdot täyttäviä tiekuntia. Hakemukset on pitänyt jättää kirjaamoon 30.4.2021 mennessä. Avustusmallin muutoksesta on tiedotettu kuntatiedotteessa 9.12.2020.

Määräaikaan 30.4.2021 mennessä avustushakemuksia tuli seitsemän kappaletta. Avustushakemukset käytiin läpi ja todettiin että yhdellä avustusta hakeneella tiellä ei ollut tiekuntaa, joten sille ei voida myöntää kunnan avustusta (Yksityistielaki 84 §).

Vallitsevasta epidemia-tilanteesta ja mm. siihen liittyvistä kokoontumisrajoituksista johtuen tiekunnille annettiin määräaikaa täydentää hakemustaan 30.6.2021 saakka. Todettiin että kuudella avustusta hakeneella tiekunnalla kunnan määrittämät avustamisen ehdot täyttyivät 30.6.2021 mennessä.

Seuraavat yksityistiekunnat täyttävät kunnan avustusehdot: Luonungintien tiekunta, Mourungin Järvitien tiekunta, Niittyrannantien tiekunta, Rajakorventien tiekunta, Tahkoselän metsätiekunta sekä Teppolan-Tapiolantien tiekunta

Tarkemmat avustussummat on esitetty liitteenä olevassa taulukossa, liite 1.

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (24.8.2021):

Merkitään esittely tiedoksi.

Esteellisyys:

Jouko Etelä ja Tarmo Turunen (poistuivat käsittelyn ajaksi).