Elinvoimavaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Yrityshanke Hakamaan kortteliin 2205

244Dno-2021-840

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Yritys suunnittelee hanketta Hakamaan kortteliin 2205. Valiokunnalta pyydetään ohjausta hankkeen soveltuvuudesta alueelle.

 

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (24.8.2021): 


Elinvoimavaliokunta ohjasi, että yrityshankkeen suunnittelua voidaan jatkaa, kunhan rakennuksen julkisivun edustavuudesta huolehditaan ja suunnitelmat esitetään.