Elinvoimavaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Yritystontin varauksen jatkaminen / Ristisuo 3055-7

244Dno-2021-536

Perustelut

Yritys on varannut Zatelliitin tontin hankekehitystä varten. Alkuperäinen varaus on tehty 29.10.2020 ja sitä on jatkettu neljä kuukautta 31.8.2021 saakka. Yritys on tehnyt tontille maaperätutkimukset ja luonnokset ja pyytää varaukselle vielä jatkoaikaa.

Valiokunnalta pyydetään ohjausta, miten asiassa tulisi toimia.

 

Valiokunnan ohjaus:
 

Elinvoimavaliokunta (24.8.2021): 
 

Elinvoimavaliokunta ohjasi, että jatketaan varausta vuoden 2021 loppuun saakka.