Elinvoimavaliokunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Maankäyttöpäällikkö esitti kahden asemakaavoittamattoman tontin ostamista Haapamaalta, joista on saatu tarjoukset. Tontit tulisivat kaavoitukseen pientalotonteiksi. Valiokunta ohjasi, että kunta voisi ostaa tontit markkinahinnalla siten, että hinta on tonteissa keskenään linjassa.

_____

Maankäyttöpäällikkö esitteli Linnakankaan tontin luovutusasiaa, jossa Rakennushollari on valikoitunut kerrostalorakentajaksi. Rakennushollari on ehdottanut toteuttavansa rakennustyöt yhteistyössä yhteistyöyrityksen kanssa siten, että rakentaminen tapahtuu entisten suunnitelmien mukaisesti, mutta hankkeiden rakentamistyöhön osallistuu heidän lisäkseen toinenkin yhteistyökumppani. Elinvoimavaliokunta hyväksyi Rakennushollarin ehdotuksen.