Elinvoimavaliokunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Muistion tarkastajan valinta

Perustelut

Elinvoimavaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan muistion.

Elinvoimavaliokunta (8.6.2021):

Muistion tarkastajaksi valittiin Paula Pohjanrinne.