Elinvoimavaliokunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Valtuustoaloite / Pyöräteiden pääväylien talviaurauksen taso / Jarmo Haapaniemi / Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

244Dno-2021-310

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Jarmo Haapaniemi esitti valtuustoaloitteen, jonka allekirjoittivat myös muut Kempeleen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jäsenet:

”Pyörätiestön pääväylien Eteläsuomentie, Kokkokankaantie ja Linnakaarto talviaurauksen tason tulee olla kunnasta saamani tiedon mukaan yhtä hyvä. Näistä Kokkokankaantien pyörätie on kaikesta huolimatta usein aurauksen osalta heikko tasoinen. Aurauksesta vastaa Ely. Esitän, että aurauksen tason nostamiseksi kunta käy neuvottelut Elyn kanssa ja tarvittaessa ottaa aurauksen hoidettavakseen.”

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen teknisten palvelujen valmisteltavaksi ja elinvoimavaliokunnan ohjattavaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi
  • Paula Kettunen, kunnallistekniikkapäällikkö, paula.kettunen@kempele.fi

Perustelut

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Valmistelija: kunnallistekniikkapäällikkö Paula Kettunen, p.050 463 6502

Kunnossapitoinsinööri (JL):

Kokkokankaantien pyörätiestä Lehmikentäntie-Linnakaarto välinen osuus kuuluu korkeampaan hoitoluokkaan, sillä se on osa ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan yhteistä pääpyöräteiden talvikunnossapito-urakkaa. Tällä osuudella talvikunnossapidon ongelmia ei ole ollut.

Aloitteen tarkoittama osuus Kokkokankaantien pyörätie välillä Linnakaarto-Huhtakalliontie kuuluu ELY:n omaan kunnossapito-urakkaan, jota urakoi parhaillaan YIT Suomi Oy. YIT ja ELY-keskus ovat keskinäisessä urakkasopimus-suhteessa, josta Kempeleen kunta ei voi ottaa hoidettavakseen YIT:lle kuuluvia töitä. Ensisijaisesti aloite kunnossapidon tason parantamisesta tuleekin osoittaa ELY-keskukselle. Lisäksi Kokkokankaantien pyörätie jatkuu Oulun puolelle ja sieltä edelleen Etelä-Suomentien pyörätielle, pituutta tällä reitillä Oulun puolella on n. 1,5 km. Jotta tämänkin osuuden kunnossapidon tason nousisi, selkeintä olisi, että kunnossapito-tason nostaminen tapahtuisi ELY-keskuksen taholta.

Lisäksi Kempeleen kunta saa palautetta myös Kempeleentien viereisien pyöräteiden sekä Ketolanperäntien pyöräteiden talvikunnossapidon tasosta, ei siis pelkästään Kokkokankaantien pyörätiestä. Näiden seikkojen vuoksi aloite kunnossapito-tason nostamisesta kuuluu osoittaa ELY-keskukselle. Kunta antaa palautetta ja viestii kehittämistarpeista mm.  kunnossapidon tasoon liittyen aktiivisesti ELYn suuntaan.

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (8.6.2021):

Elinvoimavaliokunta oli tyytyväinen valtuustoaloitteeseen annettuun vastaukseen.