Keskusvaalilautakunta, kokous 28.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

244Dno-2021-55

Perustelut

Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että kaikki ennen perjantaita 11.6.2021 klo 19 mennessä saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä. 


Ennakkoäänestysasiakirjat tulee ehdottomasti käsitellä, laskea ja säilyttää äänestysalueittain, koska ennakkoäänet lasketaan äänestysalueittain.


Keskusvaalilautakunnan on merkittävä jälkikirjauksina äänioikeusrekisteriin kaikki ne hyväksytyt ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspaikassa (esim. laitos- ja kotiäänestykset). Merkinnät äänioikeusrekisteriin on pyrittävä tekemään mahdollisimman kattavasti ennen keskiviikkoa 9.6.2021, jolloin Oikeusministeriö aloittaa vaaliluettelojen keskitetyn tulostuksen äänioikeusrekisteristä. Mikäli ilman kuittausmerkintää olevia hyväksyttäviä ennakkoäänestyksiä saapuu edellä sanotun määräajan jälkeen, keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia siitä, että äänioikeuden käyttäminen merkitään sekä äänioikeusrekisteriin että vaaliluetteloihin.


PUHEENJOHTAJA (HL):
Keskusvaalilautakunta tarkastaa saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat.

Päätös

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen aloitettiin. Laitosäänet merkittiin äänioikeusrekisteriin. Yhteensä tarkastettiin 719 ennakkoäänestysasiakirjaa, joista hyväksyttiin 719. 

Hyväksytyt ennakkoäänet jakautuvat äänestysalueittain seuraavasti:

1. Ylikylä 174
2. Kuntakeskus 212
3. Kirkonkylä 211
4. Kokkokangas 122