Keskusvaalilautakunta, kokous 28.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.