Keskusvaalilautakunta, kokous 28.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Keskusvaalilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Väisänen ja Mirja Neitola-Mäki.