Keskusvaalilautakunta, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

244Dno-2021-55

Perustelut

Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että kaikki ennen perjantaita 11.6.2021 klo 19 mennessä saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä. 


Ennakkoäänestysasiakirjat tulee ehdottomasti käsitellä, laskea ja säilyttää äänestysalueittain, koska ennakkoäänet lasketaan äänestysalueittain.


Keskusvaalilautakunnan on merkittävä jälkikirjauksina äänioikeusrekisteriin kaikki ne hyväksytyt ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspaikassa (esim. laitos- ja kotiäänestykset). Merkinnät äänioikeusrekisteriin on pyrittävä tekemään mahdollisimman kattavasti ennen keskiviikkoa 9.6.2021, jolloin Oikeusministeriö aloittaa vaaliluettelojen keskitetyn tulostuksen äänioikeusrekisteristä. Mikäli ilman kuittausmerkintää olevia hyväksyttäviä ennakkoäänestyksiä saapuu edellä sanotun määräajan jälkeen, keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia siitä, että äänioikeuden käyttäminen merkitään sekä äänioikeusrekisteriin että vaaliluetteloihin.


PUHEENJOHTAJA (HL):
Keskusvaalilautakunta jatkaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamista.

Päätös

Tarkastettiin ja hyväksyttin yhteensä 670 ennakkoäänestysasiakirjaa, jotka jakautuivat seuraavasti:

Ylikylä 154
Kuntakeskus 171
Kirkonkylä 224
Kokkokangas 121


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)