Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 454 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

1. Kempeleen kunnan seniorineuvoston kokousmuistio 24.11.2021

2. Kempeleen kunnan vammaisneuvoston kokousmuistio 25.11.2021

3. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58§:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle ajalle 3.-31.12.2021

4. PPSHP:n valtuuston 15.11.2021 pöytäkirja

5. THL:n julkaisu: Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.-30.9.2021

6. STM kirje: Tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa joissa on todettu koronavirusmuunnoksen leviämistä

7. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / 9Lives Ensihoito Oy

8. Valviran ilmoitus / yksityinen terveydenhuolto / Hippo Terapiaklinikka Oy

9. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / Mehiläinen Oy

10. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen pöytäkirja 22.11.2021

11. Covid-19 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositukset 30.11.2021

12. STM: Epidemiatilanteen muutoksen edellyttämät toimenpiteet alueilla

13. STM kuntainfo 7/2021: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2022

14. PPSHP:n hallituksen pöytäkirjat 22.11.2021 ja 29.11.2021

15. STM Kuntainfo 8/2021: Toimeentulotuen perusosa 2022

16. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös tilojen käytön edellytyksistä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 7.-31.12.2021

17. Kuntatyönantajat yleiskirje 13/2021: Matkakustannusten korvaukset 2022

18. Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunnan pöytäkirja 1/2021

19. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus / yksityinen sosiaalihuolto / Maxivo Oy

20. STM Kuntainfo 9/2021: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2022

KUNNANJOHTAJA:
Merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.