Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 445 Kempeleen kirjaston maksut 10.1.2022 alkaen

244Dno-2021-1177

Valmistelija

  • Anne Toppari, kirjasto- ja kulttuurijohtaja, anne.toppari@kempele.fi

Perustelut

Käyttösääntöjen mukaiset asiakasmaksut perustuvat lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016).  

OUTI-kirjastojen käyttösääntöihin on tullut päivityksiä hinnantarkistusten osalta. Asiakasmaksujen hinnankorotukset: :Myöhästymismaksut pysyvät ennallaan. Palautuskehotusmaksuja korotetaan: ensimmäinen palautuskehotusmaksu 1,50 € (1,00 €) ja toinen palautuskehotusmaksu 3,00 € (2,00 €). Korotetut maksu tulevat voimaan alku vuodesta. Hinnankorotukset perustuvat normaaliin kustannuskehityksen arviointiin, hinnan tarkistamiseen ja muiden Suomen kunnankirjastojen ja kirjastokimppojen hintojen vertailuun. OUTI-kirjastojen ohjausryhmän päätös 28.9.2031. Käyttösääntöjen mukaiset asiakasmaksut tulevat voimaan 10.1.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. 

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy Kempeleen kirjaston asiakasmaksutarkistukset edellä esitetyn mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen. 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja