Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 438 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi.