Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 446 Koronajäljitystyön korvaaminen säännöllisen työajan ulkopuolella

244Dno-2021-890

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Koronajäljitystyön tarve on lisääntynyt selkeästi myös Kempeleen kunnassa. Jäljitystyötä on pyritty tekemään jäljitystyöhön koulutettujen esimiesten ja hoitajien toimesta. Koronajäljitysten tarve säännöllisen työajan jälkeen iltaisin ja viikonloppuisin on selkeästi lisääntynyt, koska jäljitettävien määrä on lisääntynyt. Koronajäljitystyö tehdään terveyskeskuksen oman henkilöstön toimesta säännöllisenä työaikana, mikäli se on mahdollista. Säännöllinen työaika ei kuitenkaan ole riittänyt koronajäljitystyöhön, joten työtä on tehty myös säännöllisen työajan lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin. Kesäkuussa 2021 kunnassa neuvoteltiin paikallinen sopimus koronarokotusten korvaamisesta säännöllisen työajan ulkopuolella. Kyseisen sopimuksen ehdot ovat sovellettavissa myös koronajäljitystyöhön. Asiasta on neuvoteltu paikallisesti 18.8.2021 henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Esitys korvaamisesta hyväksyttiin yksimielisesti. Sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka.

Paikallinen sopimus koronajäljitystyön korvaamisesta säännöllisen työajan ylittävältä ajalta: 

- Säännöllisen työajan jatkaminen koronajäljitystyöllä arkisin ma-pe, tunnit korvataan kertoimella 2. Työt voivat kestää enintään klo 21.00 saakka.

- Lauantain ja sunnuntain osalta koronajäljitystyön tunnit korvataan kertoimella 2,5. Työt tehdään välillä klo 8:00 – 18:00.

- Varallaolokorvaukseen sovelletaan KVTES:n III Luvun 5 §:n, 3 mom. Varallaolokorvausprosentti on 30.

Oma perustyö ei saa häiriintyä em. työn vuoksi. Korvaus maksetaan rahana.

Työnantaja seuraa työntekijän työhyvinvointia ja kokonaistyöaikakertymää työaikalain määräysten mukaisesti (TaL 872/2019, §18). Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa 12 kuukauden ajanjakson aikana (Kvtes 2020-2021, työaikaluku 36 §).

Resurssivaliokunta (23.8.2021):
Resurssivaliokunta ohjaa, että koronajäljitystyön korvaamisessa säännöllisen työajan ulkopuolella edetään esitetyn mukaisesti. Resurssivaliokunta kehottaa seuraamaan tilannetta nykyisten jäljittäjien työssäjaksamisen kannalta ja pohtimaan tarvittaessa ulkopuolisten jäljittäjien palkkaamista, mikäli koronajäljitystyön tarve lisääntyy tai pysyy merkittävänä. Lisäksi jäljittäjiä tulee olla käytössä riittävän useita, jotta esimiesten käyttämä työpanos koronajäljitykseen vapautuisi varsinaiseen esimiestyöhön.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy esitetyn paikallisen sopimuksen koronajäljitystyön korvaamisesta säännöllisen työajan ylittävältä ajalta.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Todetaan, että esteellinen Minna Huusari (asianosainen) poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esteellisyys

Minna Huusari

Valmistelija

  • Minna Vinkki, henkilöstöpäällikkö, minna.vinkki@kempele.fi

Perustelut

Korona tilanne Pohjois-Pohjanmaan alueella on siirtynyt leviämisvaiheeseen. Koronajäljitystyön tarve jatkuu edelleen myös Kempeleen kunnassa. Jäljitystyötä on tehty jäljitystyöhön koulutetun henkilöstön toimesta. Koronajäljitystyö tehdään terveyskeskuksen oman henkilöstön toimesta säännöllisenä työaikana, mikäli se on mahdollista. Säännöllinen työaika ei kuitenkaan ole riittänyt koronajäljitystyöhön, joten työtä tehdään säännöllisen työajan lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin. 

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus jatkaa 30.8.2021 hyväksymäänsä paikallista sopimusta koronajäljitystyön korvaamisesta säännöllisen työajan ylittävältä ajalta ajalle 1.1.-31.12.2022.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Todetaan, että esteellinen (asianosainen) Minna Huusari poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Minna Huusari

Tiedoksi

Henkilöstöpäällikkö