Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 440 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

Perustelut

- Kunnanjohtaja kertoi hallintojohtaja Virva Maskosen eläköitymisestä ja siihen liittyvistä järjestelyistä. Toni Saranpää aloittaa Kempeleen kunnan hallintojohtajana 1.1.2022.
Todetaan, että esteellinen (asianosainen) hallintojohtaja Virva Maskonen poistui tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

- Talousjohtaja kertoi tietohallinnon palvelujen kehittämissuunnitelmista (mm. wlan-verkko, konesali, kytkinverkko).

- Tekninen johtaja kertoi Kirkonkylätalohankkeen valmistelun etenemisestä ja tarvittavista ennakkotöistä/-sopimuksista (työmaan sähköistys, työmaa-aitaus ja sosiaalitilojen rakennus, ennakkoon tehtävät maatyöt, kopit, tiet ja raivaus, torninosturit, betonielementtien ennakko, toteutusvaiheen suunnittelu, elementtien suunnittelu ja LVIAS).

- Sosiaali- ja terveysjohtaja kertoi asiakasmaksujen laskutustavan muutoksesta sosiaalihuollon vammaispalveluissa.

- Täyttöluvat: tietohallinnon ict-asiantuntija; teknisten palvelujen palvelusihteeri ja kunnallistekniikkatyönjohtaja; Ikähoivan 4 määräaikaista lähihoitajaa 1-12/2022; terveyskeskuksen järjestelmäasiantuntija sekä 8 määräaikaista sairaanhoitajaa, 2 määräaikaista lähihoitajaa ja 2 määräaikaista terveydenhoitajaa 1-8/2022 koronatilanteen mukaan ja tarveharkintaan perustuen (osa- ja täysaikaisia työsuhteita), sosiaalityöhön määräaikainen hallinnon suunnittelijan tehtävä 1-5/2022.
Todetaan, että esteellinen (asianosainen) Minna Huusari poistui terveyskeskuksen täyttölupien käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

  • Virva Maskonen, Minna Huusari