Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 439 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Jarva ja Sanna Laine.