Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 442 Rakentamisajan jatkaminen / Paituri 12011-1

244Dno-2021-539

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Wiangping Tamakaew on tiedustellut mahdollisuutta vuokrata perustettavan yhtiön lukuun Paiturin korttelista 12011 kiinteistön Kupari (244-430-15-56), joka muodostaa tontin 1. Kiinteistön ala on 2923 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 877k-m2. Alueelle tultaisiin rakentamaan hallitiloja yhteensä noin 600 k-m². Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2021.

Valtuusto on päätöksellään 6.4.2021 § 23 hyväksynyt Paiturin tonttien myyntihinnaksi 20 € /m², mistä lasketaan vuosivuokra 6%. Tontin vuokra olisi siis 3507,60 € / vuosi.

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kiinteistön Kupari (244-430-15-56) vuokraamisen Paiturin osa-alueelta sekä oheisen vuokrasopimuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunta on vuokrannut Wiangping Tamakaewille perustettavan yhtiön lukuun Paiturista yritystontin 12011-1. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 17.5.2021. Vuokrasopimuksen mukaisesti tontin rakentaminen tulee aloittaa puolen vuoden sisällä sopimuksen allekirjoittamisesta. Yritys on kertonut, että rakentaminen käynnistyisi kesällä 2022 ja hakee kunnalta jatkoaikaa rakentamiselle.

Elinvoimavaliokunta (30.11.2021): 
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että myönnetään rakentamiselle jatkoaikaa kesäkuun loppuun 2022 saakka. 

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus myöntään tontin 12011-1 rakentamiselle jatkoaikaa kesäkuun 2022 loppuun saakka elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, elinkeinojohtaja