Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 452 Valtuustoaloite / Matkustajaliikenteen kehittäminen Kempeleen asemalla / Sari Janatuinen ym.

244Dno-2021-1186

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sari Janatuinen esitti Vasemmiston valtuustoryhmän ym. allekirjoittaman aloitteen: 

"Kempeleen asemalla ovat junat pysähtyneet jälleen vuodesta 2016 lähtien. Henkilöliikenne oli välillä pysähdyksissä yli 26 vuotta. Kempeleessä pysähtyviä vuoroja on suuntaansa 5-6 kpl. Matkustajamääristä en valitettavasti löytänyt tähän mitään ajantasaista tilastoa. Kempeleen asema ei palvele vain kempeleläisiä, vaan helppo ja maksuton pysäköinti houkuttaa varmasti matkustajia koko lähiseudulta.  

Esitän valtuustoaloitteena, että Kempeleen kunnanhallitus alkaa valmistella VR:lle esitystä matkustajaliikenteen kehittämisestä, niin että kaikki junavuorot pysähtyisivät Kempeleen asemalla vähintäänkin tarvittaessa, joko ottamaan matkustajia kyytiin tai jättämään matkustajia. Parantuneet mahdollisuudet lisäisivät varmasti vähintäänkin matkustajamääriä Kempeleestä, ehkäpä jonkin verran myös ylipäätään matkustamista junalla.  

Kempeleen juna-asemalla on valitettavasti esiintynyt paljon ilkivaltaa. Lisääntyneet matkustajamäärät voisivat osaltaan tuoda pienen helpotuksen ilkivaltaongelmaan, kun valvovia silmiä olisi enemmän."

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus lähettää aloitteen teknisten palvelujen valmisteltavaksi ja elinvoimavaliokunnan ohjattavaksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekniset palvelut, elinvoimavaliokunta