Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 339 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen 23.8.2021 pöytäkirja

2. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta 30.8.2021 / Coronaria Fysioterapia Oy

3. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta 30.8.2021 / Coronaria Terameri Oy

4. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kliinisen mikrobiologian valvonnan alaisten toimintayksikköjen toiminnan lopettamisesta 31.8.2021 / Työterveys Virta Oy

5. Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedote 1.9.2021

6. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 31.8.2021: Toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi

7. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen 1.9.2021 / Pihlajalinna Oulu Oy

8. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 16.8.2021 

9. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisäämisestä 2.9.2021 / 9Lives Ensihoito Oy

KUNNANJOHTAJA:
Merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)