Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 326 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

Perustelut

- Kunnanjohtaja kertoi Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen tuloksista, Tilastokeskuksen tunnuslukupäivityksistä ja tulevasta Zeniitin alueen louhoksen lunastusoikeudenkäynnistä.

- Varhaiskasvatusjohtaja kertoi päiväkoti Touhulan yt-menettelyn tilanteesta. Kempeleen kunnan osalta yt-neuvottelut koskevat Touhula Pikku-Proffaa (Vihiluodossa) ja Touhula Touhuvekaraa (Ylikylän alueella). Päiväkodeissa on yhteensä noin 60 lasta tällä hetkellä, joista suurin osa Touhula Touhuvekarassa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)