Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 335 Valtuustoaloite / Skeittiparkki Kempeleeseen / Henriikka Pakarinen

244Dno-2021-739

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Henriikka Pakarinen esitti aloitteen:

"Esitän että Kempeleeseen aletaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kunnollinen skeittiparkki, jonka yhteyteen rakennettaisiin myös pump track pyöräilijöille ja skoottaajille.  

Skeittaus ja skoottaus on nykyyän todella suosittuja lajeja, ja Kempeleestä puuttuu käytännössä kokonaan tähän tarkoitettu paikka ( kun Sarkkirannan alue on surkeassa kunnossa ja liian pieni) Ympäri Suomea näitä löytyy jo paljon ja ne on aina täynnä innokkaita lapsia ja nuoria. Tiedän että myös Kempeleessä on heitä paljon. 

Paikka tarjoasi hyvän ajanviettopaikan kuntalaisilla ja erityisesti nuorille liikunnan parissa. Parkkia voisi käyttää myös pienemmät lapset. 

Skeittiparkissa tulisi olla kunnon betonirampit ja muu betonimuotoilu jotta se kestää aikaa ja tarjoaa hyvät puitteet harrastamiseen. Lisäksi olisi hyvä olla erilaisia pienempiä elementtejä. 

Jonkinlaisen investoinnin tämä vaatisi, mutta kohtuullisen sellaisen joka lisäisi kuntalaisten ja nuorten hyvinvointia. Monet kunnat ovat saaneet tämän tyyppisiin parkkeihin myös valtion liikuntapaikka-avustusta.

Henriikka Pakarinen"

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

KUNNANJOHTAJA:
Aloite lähetetään teknisten palvelujen ja peruspalveluiden valmisteltavaksi ja palveluvaliokunnan ohjaukseen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: liikuntapaikkamestari Heino Peteri ja Kempele Akatemian johtaja Eero  Kauppi

Liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa on huomioitu Sarkkirannan  skeittiparkki lähitulevaisuudessa. Investoinnin kustannukseksi on alustavassa  tarkastelussa määritelty noin 280.000,​0 €.

Keskeinen haaste skeittiparkin toteuttamiselle on sopivan tilan löytäminen. Tilantarve  on arvioilta 5000…6000 m²,​jonka lisäksi tulisi huomioida mahdolliset oheistoiminnot  sekä liikenneyhteydet. Tilan / alueen vaatimuksissa on huomioitava myös mm.  meluvaatimukset.

Liikunta-​alueiden kehittämisen yhteydessä on huomioitu urheilukeskuksen  yhteydessä olevan Monkkasen pumppaamoalueen lakkaamisen tilalle sijoitettava  extrem park,​jossa toteutuisi skeittaus,​pumptrak,​parkour ja monitoimiesterata.  Monkkasessa on kuitenkin tehty vesihuollon toimesta laaja saneeraus ja näillä  näkymin pohjaveden pumppaaminen ei tule loppumaan alueella. Alueen  muuttaminen muuhun käyttöön ei ole siten mahdollista lähitulevaisuudessa.

Tarve laajemmalle skeittiparkille on varmasti olemassa. Nykyistä aluetta  Sarkkirannassa ei ole mahdollista laajentaa,​joten mahdollisen skeittiparkin  sijoittumista kuntaan on tarkasteltava laajemmin. Yhtenä vaihtoehtona tarkastelussa on ollut myös viitesuunnitelmissa esitetty skeittipuisto Zeniitin alueella, kalliolouhosmontun  välittömässä yhteydessä.

Palveluvaliokunta (7.9.2021):
Palveluvaliokunta kannustaa jatkamaan skeittiparkkien suunnittelua ja ottamaan nuoret mukaan suunnitteluun.  Palveluvaliokunta ehdottaa myös yhden ison 
liikuntapuiston sijasta suunnittelemaan useampia pienempiä skeittiparkkeja,​pump track-​,​parkour ja monitoimiesterataparkkeja esim. koulujen ja muun valmistuvan 
infran läheisyyteen.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen palveluvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus merkitsee aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)