Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 337 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Sirkku Kangas, hallintosihteeri, sirkku.kangas@kempele.fi

Perustelut

§ 84: Talousarviomuutoksien 2021 hyväksymisestä ilmoitetaan varhaiskasvatusjohtajalle, sivistys- ja hyvinvointijohtajalle, sosiaali- ja terveysjohtajalle, tekniselle johtajalle ja talousjohtajalle.

§ 85: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisen hyväksymisestä ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.

§ 86-88: Luottamushenkilövalinnoista ilmoitetaan asianosaisille ja ao. luottamuselimiin.

§ 89: Kirkonkylän koulun D-talon väistötilojen uudelleen kilpailuttamisen hyväksymisestä ilmoitetaan tekniselle johtajalle.

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessaan 6.9.2021 tekemät päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi sekä päättää ne asianmukaisesti täytäntöönpanna edellä mainituin toimenpitein.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)