Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä Pohjois-Pohjanmaalla (POP-Digi-Hoitotakuu) -hanke

244Dno-2022-225

Valmistelija

  • Toni Saranpää, hallintojohtaja, toni.saranpaa@kempele.fi

Perustelut

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on hallinnoijana Pohjois-Pohjanmaan RRF-hankkeessa (ns. EU:n elvytysväline). Hankkeen 1. vaiheen hakemus (liite) on jätetty STM:ään ja sen budjetti on 3.400.000 euroa, joka on kokonaisuudessaan hanketukea. Hankkeen tavoitteena on edistää hoitoon pääsyä ja palvelujen saatavuutta sekä hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkua edistämällä, laajentamalla ja yhdenmukaistamalla alueellisesti kehitettyjen sekä kansallisten digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja käyttöä. Hankkeessa vahvistetaan digitaalisten palveluiden katveeseen jääville asukkaille tarjottavia palveluita sekä tuetaan digitaalisten palveluiden käyttöönottoon ja käyttöön. Hanke koostuu seuraavista toimenpidekokonaisuuksista:
1) asiakkuussegmentointi,
2) perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittäminen,
3) heikossa / haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyn edistäminen,
4) erikseen määriteltyjen digitaalisten toimintamallien jalkauttaminen,
5) monialaisen digitaalisen palvelutarjottimen kehittäminen,
6) kansalaisten digitaalisten palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen,
7) ammattilaisten digitaalisten järjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen ja
8) johtamisen ratkaisujen kehittäminen.

Hanke toteutetaan 03-12/2022 laajassa alueellisessa ja kansallisessa, eri sidosryhmiä osallistavassa yhteistyössä. Hankkeeseen voivat osallistua kaikki alueen kunnat ja sote-organisaatiot POPsote-hankkeessa hyväksytyillä periaatteilla. Osallistuminen hankkeeseen edellyttää, että organisaatio on antanut sitoumuksensa hankkeeseen. Sitoumus ei muutoin sido mihinkään eikä hanke edellytä omarahoitusosuutta kunnalta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pyytää kunnilta ja sote-organisaatioilta sitoumusta hankkeeseen oheisella lomakkeella 15.3.2022 klo 12 mennessä.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Ehdotan, että Kempeleen kunta sitoutuu Pohjois-Pohjanmaan RRF-hankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin esityksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnahallitus hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-​Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)