Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Ero kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta

244Dno-2022-223

Valmistelija

  • Toni Saranpää, hallintojohtaja, toni.saranpaa@kempele.fi

Perustelut

Valtuutettu Arto Hämäläinen on pyytänyt eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä 2.3.2022. Hämäläinen on kunnanhallituksessa Tapio Juvanin henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1) myöntää eron Arto Hämäläiselle kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja
2) valitsee Tapio Juvanille uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)