Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

1. Covid-19 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositukset 15.2.2022, 22.2.2022 ja 1.3.2022

2. Aluehallintoviraston ilmoitus / yksityinen sosiaalihuolto / Kelepo Oy

3. STM:n kirje 17.2.2022: Uudistettujen hybridistrategian linjausten toimeenpano

4. Aluehallintoviraston kirje 18.2.2022: Itsenäisyyspäivän kunniamerkkiehdotukset vuonna 2022

5. Aluehallintoviraston ilmoitus / yksityinen sosiaalihuolto / Hoivatie Oy / Perhekuntoutusyksikkö Familia

6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus tammikuussa 2022: työttömyysaste 7,8%, työttömiä työnhakijoita 679 ja avoimia työpaikkoja 203.

7. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote ja pöytäkirja 21.2.2022

8. Oulun Seudun Leader uutiskirje 2/2022 sekä tiedote 23.2.2022

9. PPSHP:n hallituksen pöytäkirja 21.2.2022

10. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen henkilöstöpäätös 25.2.2022 § 16: Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen henkilöstöltä edellytettävä COVID-19-rokotesuoja 1.3.2022 lukien

11. Kuntaliiton muistio Ukrainan tilanteen vaikutuksista 25.2.2022 sekä muistio 4.3.2022 Ukrainalaisten tuleminen Suomeen - muuttuva tilanne ja oikeus palvelujen saamiseen

12. Kempeleen kunnan Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvoston muistio 23.2.2022

13. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / Tiki Ventures Oy

14. Aluehallintoviraston päätös / yksityinen terveydenhuolto / Valkea Hammas Oy

15. OSAO:n yhtymähallituksen pöytäkirja 28.2.2022

16. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / Oulun Sydänkeskus Oy

17. Valviran ilmoitus / yksityinen sosiaalihuolto / Kempeleen Validia-asunnot Oy

18. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / Plastiikkakirurgia Helena Oy

19. Valviran ja Aluehallintoviraston ohje lakisääteisten terveystarkastusten järjestämisestä

KUNNANJOHTAJA:
Merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)