Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi varapöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Hackzell (varalla Tapio Juvani) ja Valtter Tahkola (varalla Keijo Alahuhtala).


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)