Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Valtuustoaloite / Lumenauraus liittymien kohdalla / Perussuomalaisten valtuustoryhmä

244Dno-2022-216

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Johanna Ohukainen esitti Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittaman aloitteen:

"Tänäkin talvena on lunta tullut riittämiin asti ja auraus kalusto on saanuut tehdä työtä yötä päivää. Kiinteistöjen liittymiin on tien auraajan jäljiltä jäänyt huomattavan suuria lumivalleja. Vaikkakin liittymän huolto on kiinteistö omistajan vastuulla on näiden auraus vallinen poistaminen aiheuttanut vaikeuksia varsinkin ikä ihmissille.

Johanna Ohukainen ja Kempeleen Perus- Suomalaisten valtuustoryhmä esittääkin että asemakaavoteuilla alueilla tehtäisiin tulevaisuudessa asiakaslähtöisimpää talvikunnossapitoa vaatimalla että, jatkossa lumenauraus urakoitsijoilla on aurauskalustossaan ns. lumensieppari, joka on hydraulisesti traktorin ohjaamosta käytettävä pieni siipiaura joka estää lumen purkautumisen aurasta liittymän kohdalla. Tällainen lisälaite normaaliin lumiauraan lisättynä ei jätä kiinteistön liittymään suurta lumivallia vaan siirtää lumen ojien kohdille. Lumenkaappari lisälaite ei viivästytä teiden aurausta eikä nosta merkittävästi kustannuksia, koska lumenauraus kalustoa ei tarvitse lisätä liittymien puhdistamista varten.

Tällaisia lisälaitteita ovat vaatineet jo useat kunnat suomessa urakoitsijoiltaan ja nyt Kempeleenkin kunnan tulee vaatia jatkossa kyseinen lisälaite seuraavissa teiden auraus urakkatarjouksissa."

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus lähettää aloitteen teknisten palvelujen valmisteltavaksi ja elinvoimavaliokunnan ohjattavaksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekniset palvelut, elinvoimavaliokunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)