Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Valtuustoaloite / Mopopajan perustaminen Kempeleen kuntaan / Keskustan valtuustoryhmä ym.

244Dno-2022-217

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pasi Jarva esitti Keskustan valtuustoryhmän ym. allekirjoittaman aloitteen:

"Mopopaja olisi paikka jossa nuoret voisivat korjata omia mopojaan. Useissa kodeissa ei ole tiloja jossa mopoja voi huoltaa. Lehdissä olleet häiriötilanteetkin mahdollisesti tällä vähentyisivät koska olisi paikka missä keskitetysti nuoret kokoontuisivat. Kunta huolehtisi nuorille tähän tilat, työkalut, apua ja opastusta. Varaosat ym. pitäisi nuorten itse hankkia ja toimittaa pajalle

Kunnalla olisi tähän mielestäni jo hyvä tila hakamaassa sijaitseva autopaja jossa tarvittavat tilat ja työkalut ovat valmiina ellei mikään estäisi sen käyttöä. Paikka on teollisuusalueella jolloin häiriötilanteetkin voisivat olla pienimmät.

Mopopaja voisi kokoontua ohjatusti sovittuina päivinä ja tiettynä kellonaikana.

pajatoiminnassa voisi yhdistää työllistämispalveluja esim. sieltä tulevalla mopojen huoltoon liittyvällä osaamisella ja nuorisopalveluista voisi olla henkilö kohtaamassa samalla nuoria. Tilassa olisi jotain kahvinkeitintä sekä sohvaa missä nuoret ja ohjaaja voivat vaihtaa kuulumisia.

Tällä toiminnalla voisimme saada myös uusia nuoria aktivoitua kunnan nuorisotoimintaan ja mahdollistamme sellaisia kohtaamisia mitkä muuten voivat jäädä pois. Nuori tarvitsee vain rohkeutta saapua paikalle ja loput opetellaan yhdessä.

Joskushan voisi ajatella kävisikö vaikka liikkuvasta tai koulupoliisista joku kertomassa ajatuksia liikenteen turvallisuusnäkökulmasta.

Tilaan luodaan yhteiset pelisäännöt nuorten kanssa mitä noudatetaan jotta paikat pysyy kunnossa ja mitään mopojen viritystä ym. pääse tapahtumaan.

Tähän voisi myös haastaa Kunnan alueella toimivia yrityksiä mukaan lähtisivätkö osaltaan tukemaan tätä nuorten toimintaa jossain hankinoissa."

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus lähettää aloitteen peruspalvelujen valmisteltavaksi ja palveluvaliokunnan ohjattavaksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruspalvelut, palveluvaliokunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)