Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Sirkku Kangas, hallintosihteeri, sirkku.kangas@kempele.fi

Perustelut

§ 3: Kempeleen kunnan selvityksen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista, omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja henkilöstöstä hyväksymisestä ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ja hallintojohtajalle.

§ 4: Rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteiden hyväksymisestä ilmoitetaan talousjohtajalle.

§ 5: Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden henkilöstömitoituksen ja uusien tehtävien hyväksymisestä ilmoitetaan sivistys- ja hyvinvointijohtajalle.

§ 6: Lastensuojelulain muutos 1.1.2022 / lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksen hyväksymisestä ilmoitetaan va. sosiaali- ja terveysjohtajalle.

§ 7: Talousarviomuutosten 2022 hyväksymisestä investointiosaan ilmoitetaan talousjohtajalle ja tekniselle johtajalle.

§ 8: Talousarvio 2022 muutoksen hyväksymisestä investointiosaan (Kempelehalli) ilmoitetaan talousjohtajalle ja tekniselle johtajalle.

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessaan 28.2.2022 tekemät päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi sekä päättää ne asianmukaisesti täytäntöönpanna edellä mainituin toimenpitein.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)