Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 239 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

1. OSAO:n yhtymähallituksen pöytäkirja 17.5.2021

2. Valtiovarainministeriön päätös Covid19-epidemiasta sairaanhoitopiireille aiheutuvien kustannusten ja alijäämän korvaamiseksi myönnettävästä avustuksesta vuodelle 2021

3. PPSHP:n hallituksen pöytäkirja 17.5.2021

4. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös koskien yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien kuntien alueilla ajalla 21.5.-13.6.2021

5. Kempeleen kunnan seniorineuvoston muistio 19.5.2021

6. Valviran yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus / Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Oulu Albertinkatu

7. Valviran yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus / UpWeGo Oy, Koronanäytteenottopiste Jyväskylä

8. ELY:n ja TE-palveluiden tiedote 25.5.2021: Pohjois-Pohjanmaan työttömyys laskee tasaisesti – koronaa edeltäneelle tasolle on vielä matkaa

9. Työllisyyskatsaus huhtikuu 2021: Kempeleen työttömyysaste 8,3%, työttömiä työnhakijoita 724 ja avoimia työpaikkoja 147

10. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 25.5.2021: Covid-19 tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä sisä- ja ulkorajapäätösten muuttuessa

11. Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 25.5.2021

12. Kempeleen kunnan seniorineuvoston muistio 26.5.2021

13. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen / Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy

14. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / Työterveys Virta Oy

15. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 27.5.2021: Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi

16. Kuntaliiton yleiskirje 6/2021, 7.4.2021: Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021 - Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät 14.9.2021

17. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätöksen koskien yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien kuntien alueilla 1.6.2021 alkaen

18. Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 1.6.2021 alkaen

19. Kempeleen kunnan vammaisneuvoston muistio 3.6.2021

20. Kuntatyönantajat yleiskirje 5/2021: Yleinen valtuutus sopia paikallisesti lukio-opetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta

21. Kempeleen kunnan veteraanien neuvottelukunnan muistio 2.6.2021.

22. THL:n julkaisu: Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2020 - 31.3.2021

23. Aluehallintoviraston päätös / yksityisen terveydenhuollon toimipaikan ja koko toiminnan lopettaminen / Scireha Oy

24. Monetra Oy:n yhtiökokouspöytäkirja 21.5.2021 ja liitteet

25. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / Solo Health Oy aloitusilmoitus

26. Valviran päätös / yksityinen terveydenhuolto / RokoteNyt Oy luvan muutos

27. Aluehallintoviraston päätös / yksityinen terveydenhuolto / Hoiva Hilla Oy 

28. Aluehallintoviraston päätös / yksityinen terveydenhuolto / Hovilan Palveluyhdistys ry, Hovila-koti / terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan vaihtuminen

KUNNANJOHTAJA:
Merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.