Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 216 Kempeleen lukion opetussuunnitelma 2021-

244Dno-2021-681

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija lukion rehtori Kimmo Aaltonen

Lukion uusien opetussuunnitelmien perusteet julkaistiin marraskuussa 2019 ja sen mukaan laadittu Kempeleen lukion opetussuunnitelma 2021 otetaan käyttöön 1.8.2021.

Olennaisimmat muutokset aiempaan opetussuunnitelmaan nähden ovat:

  • Laaja-alaisen osaamien osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen.
  • Valtakunnalliset opinnot jäsennetään moduuleiksi, jotka toimivat raaka-aineina paikallisesti luotaville opintojaksoille
  • Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri oppiaineiden yhteisiä
  • Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä nykyisen 75 kurssin sijaan
  • Opinnot arvioidaan opintojaksoittain
  • Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville
  • Yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, painottuvat entistä enemmän

Kempeleen lukion opetussuunnitelmassa korostuvat Kempeleen lukion toiminnan seitsemän kulmakiveä, jotka ovat 1. Opimme oppimaan, 2. Olemme yhdenvertaisia, 3. Otamme toiset huomioon, 4. Ajattelemme itsenäisesti, 5. Kannamme kansainvälistä vastuuta, 6. Huolehdimme ympäristöstä sekä 7. Kehitymme yksin ja yhdessä.

Opetussuunnitelma liitteenä.

Palveluvaliokunta (1.6.2021):
Palveluvaliokunta on tyytyväinen Kempeleen lukion opetussuunnitelman laadintaan ja esittää, että opetussuunnitelma viedään eteenpäin esitetyn mukaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy Kempeleen lukion uuden opetussuunnitelman palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.