Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 220 Kiinteistökauppa / maanosto 244-401-0032-0335-M604

244Dno-2021-751

Valmistelija

  • Petri Joro, maankäyttöpäällikkö, petri.joro@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen Vesihuolto Oy on ilmaissut tarvitsevansa lähivuosina uuden vedenottamon Kempeleen kunnan pohjavesialueen läheisyydestä, jotta voitaisiin turvata kasvavan kunnan vedenkäyttö tarpeet. Kempeleen kunta on sopinut maanomistajan kanssa Ketolanperän alueella sijaitsevan Saukkonen-nimisen kiinteistön erillispalstan ostosta kyseiseen tarkoitukseen. Kauppahinnaksi on sovittu yhdeksänkymmentäkuusituhatta yhdeksänsataa euroa (96.900 €) ja kaupan kohteen pinta-ala on n. 5,7 ha (1,70 €/m2).  Kauppahinnan lisäksi alueella oleva puustosta maksetaan korvausta Oulun metsänhoitoyhdistyksellä teetettävän arvion mukaisesti. Kauppahinta on määritetty virkistyskäyttöön hankittavien raakamaahinnan pohjalta ja siinä on otettu korottavana tekijänä huomioon, että alueelle pyritään toteuttamaan vedenottamo.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnan hallitus hyväksyy kiinteistökaupan sekä liitteenä olevan kauppakirjan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Liitteet

Oheismateriaali