Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 218 Lähihoitajan työsuhteen perustaminen/ kotihoito

244Dno-2021-113

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: kotihoidon johtaja Raija Inkala

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarviossa Ikääntyneiden hoiva ja huolenpitoon yhden lähihoitajan työsuhteen perustamisen ja täyttämisen.

Lähihoitajan ensisijaisena sijoituspaikkana on kotihoidon päivätoiminta. Työtehtäviin voidaan sisällyttää myös muita kotihoidon lähihoitajan työtehtäviä.  Työ on päivätyötä.

Kempeleen kunnan toimintasäännön 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää pysyväisluonteisten työsopimussuhteiden ehdoista ja tarpeesta.

Kotihoidon johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus perustaa yhden (1) lähihoitajan työsuhteen 1.7.2021 alkaen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 3 §:n 2 momentin mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Päivätoiminnan lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 16 §:n mukainen rekisteröityminen Valviran ylläpitämään Suosikki-rekisteriin.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus perustaa yhden lähihoitajan työsuhteen 1.7.2021 alkaen kotihoidon johtajan esityksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.