Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 213 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.