Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 232 Tarkastuslautakunnan jäsenten tuntipalkkiokorvaushakemus

244Dno-2021-657

Valmistelija

  • Virva Maskonen, hallintojohtaja, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunnan tarkastuslautakunta hakee 18.5. päivätyllä kirjeellä tarkastuslautakunnan jäsenille kokousajan ulkopuolella suorittamastaan arviointityöstä korvausta.

Perusteluina tarkastuslautakunta esittää:
Tarkastuslautakunnan vuosittainen arviointikertomuksen laadinta valtuustolle oli viimeisenä valtuustovuonna ajallisesti kireän aikataulun rajaama.
Arviointikertomuksen laadinta voi alkaa vasta tilinpäätöstietojen saamisen jälkeen ja tarkastuslautakunta sai ensimmäiset alustavat tilinpäätöstiedot 24.3.2021 kokoukseensa ja tällöin aloitettiin arviointikertomuksen laatiminen. Aiemmista vuosista poiketen tarkastuslautakunta joutui työstämään kuukautta lyhyemmässä ajassa arvioitikertomuksen eli valtuuston kokous oli jo 3.5.2021 (edellisenä vuonna 1.6.2020) ja kertomus oli oltava allekirjoitettuna 22.4.2021. Tämä nopea vauhti edellytti omalla ajalla tehtävää työtä. Tarkastuslautakunta on jakanut koko kauden ajan jäsenille vastuualueet ja kukin jäsen työsti niihin liittyviä tehtäviä oman vapaa-aikansa puitteissa. 

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5 §:n mukaan erityistehtävästä voidaan suorittaa palkkio kunnanhallituksen harkinnan mukaan. Mikäli tehtävän laatu, asian valmistelu ja siihen perehtyminen sekä vastuu edellyttävät, voidaan luottamushenkilölle suorittaa palkkiota joko ko. toimielimen kokouspalkkion määrän mukaisena tai muun toimielimen jäsenten palkkioperusteiden mukaisena.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että tarkastuslautakunnan jäsenille ja puheenjohtajalle suoritetaan korvaus luottamushenkilöiden palkkiosäännön  6 §:n ( Vaalilautakunta ja -toimikunta) mukaisena.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.