Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 217 Tekstiilityönopettajan viran muuttaminen suunnittelijaopettajaksi/ Kempele-opisto

244Dno-2021-733

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Kempele-opistossa on ollut toistaiseksi voimassa oleva tekstiilityönopettajan työsuhde elokuusta 2010 alkaen. Tehtävä on muutettu tekstiilityönopettajan viraksi elokuussa 2019. Edellisen lisäksi Kempele-opistossa on kaksi päätoimista opettajaa, joista toinen on suunnitteluopettaja taiteen perusopetuksessa.

ekstiilityönopettajan tehtäviin kuuluu muun muassa opiskelijoiden ja opettajaksi opiskelevien ohjausta ja arviointia. Käsityönopetuksen kehittämisen, opinto-ohjelman kehittämisen, kurssien suunnittelun ja koordinoinnin sekä hankkeiden hallinnan ja seurannan tarpeita varten tekstiilityönopettajan virka on tarkoituksenmukaista muuttaa suunnittelijaopettajan viraksi. Suunnittelijaopettajan virka on yhdenmukainen Kempele-opiston toisen suunnitteluopettajan viran kanssa.

Tekstiilityönopettajaa on kuultu muutoksesta ja hän on antanut siihen suostumuksensa. Viran muuttamisella suunnittelijaopettajan viraksi ei ole vaikutusta tehtävän kelpoisuusehtoihin. Palkkausvaikutus muutokselle on n. 5000 € vuodessa.

Kempeleen kunnan toimintasäännön 9 §:n mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, joihin sillä on toimintasäännön 11 §:n mukainen ratkaisuvalta. Muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimikemuutoksista päättää kunnanhallitus.

Kempele Akatemian johtaja:
Ehdotan, että Kempele-opiston tekstiilityönopettajan virka muutetaan suunnittelijaopettajan viraksi 1.8.2021 alkaen.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että Kempele-opiston tekstiilityönopettajan virka muutetaan suunnittelijaopettajan viraksi 1.8.2021 alkaen Kempele Akatemian johtajan esityksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.