Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 215 Uuden Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

244Dno-2021-159

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija Reijo Kinnunen, vs. kirjasto- ja kulttuurijohtaja

Koha-Suomi Oy on täysin kuntien omistama yhtiö, jonka kautta kunnat ylläpitävät ja kehittävät Koha-kirjastojärjestelmää yhteistyössä. Koha-Suomi Oy tarjoaa omistajakunnilleen Koha-kirjastojärjestelmän ylläpito- ja kehittämispalvelut niin, että kirjastojärjestelmä pysyy käytettävänä ja kirjastojen muuttuvia tarpeita vastaavana. Yritys toimii non-profit-periaatteella; sen tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista voittoa.

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 15.6.2020 tehtiin muutos yhtiöjärjestykseen siten, että yhtiöjärjestykseen tuli kirjaus nimeämistoimikunnasta. Yhtiökokous edellytti osakassopimuksen muuttamista siten, että siihen tulee tarkemmat maininnat nimeämistoimikunnasta.

Osakassopimus on hyväksyttävä ja allekirjoitettava kunnissa kesäkuun yhtiökokousta varten.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy Koha-Suomi Oy:n uuden osakassopimuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.