Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 236 Valtuustoaloite / Avoimuuden ja demokratian lisääminen päätöksenteossa / Vihreä valtuustoryhmä

244Dno-2021-554

Aikaisempi käsittely

Perustelut

"Aloite päätöksenteon demokraattisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi Kempeleen kunnassa

Kempeleen kunta on ollut edelläkävijä kuntademokratian kehittämisessä, ja on hienoa, että käytössä olevaa valiokuntamallia kehitetään jatkuvasti. Päätöksentekoa on kuitenkin myös kritisoitu siitä, ettei se ole riittävän avointa ja demokraattista. Itsestäni on näiden neljän vuoden aikana tuntunut välillä siltä, että edistyksellisestä mallista huolimatta päätöksenteko on monin osin jämähtänyt vanhoihin kaavoihin ja vakiintuneisiin tapoihin.

Tässä aloitteessani avoimuuden ja demokratian lisäämiseksi kunnan päätöksentekoon on kaksi ehdotusta siitä, miten käytäntöjä voisi jatkossa kehittää.

1.Liitetään varavaltuutetut valtuuston sähköpostilistalle:

Kun minut valittiin valtuutetuksi, olin ollut jo kaksi kautta varavaltuutettuna, ja sain huomata merkittävän muutoksen siinä, miten tietoa sai. Kun on ryhmänsä ainoa varsinainen valtuutettu, varavaltuutettujen tuki ja apu on erittäin tärkeää, ja olisi tarpeellista, että he myös pysyisivät ajan tasalla kunnan asioista.

Päätöksenteko on sitä demokraattisempaa, mitä enemmän siinä on osanottajia, ja mitä paremmin päätösten tekijät ovat asioista perillä.

Kuten tänään aamupäivällä seminaarissa tuotiin esille, kunnanjohtaja Tuomas Lohi on välittänyt tietoa valtuutetuille erinomaisen kiitettävästi, etenkin nyt korona-aikaan, ja olisi todella hyvä, jos myös varavaltuutetut saisivat sen kaiken tiedon suoraan, ilman välikäsiä.

2. Aloitteet ratkaisuineen helposti löydettäväksi:

Varsinkin aloittelevalle valtuutetulle olisi hyödyllistä, jos aikaisemmin tehdyt valtuustoaloitteet – ja myös kuntalaisaloitteet – ratkaisuineen löytyisivät yhdestä paikasta helposti. Tässäkin kokouksessa kohdassa "ilmoitusasiat" kerrottiin, että tietyt aloitteet on käsitelty loppuun, mutta niiden sisällöistä tai ratkaisuista ei kerrota mitään.

Jos käsitellyt aloitteet löytyisivät esteettömästi yhden linkin takaa, olisi aloittelevan aloitteentekijän helppo tarkistaa, onko hänen ideaansa jo esitetty, ja mitä siitä on päätetty. Näin aloitteen tekijä pääsisi helpommalla, kun ei tarvitse kaivaa vanhoja päätöksiä, ja viranhaltijat pääsisivät helpommalla, kun ei tarvitsisi uudelleen käsitellä saman sisältöisiä aloitteita, jos niiden ratkaisujen perusteet eivät ole muuttuneet.

Näin myös kuntalaiset voisivat helposti nähdä, mitä aloitteita valtuutetut ovat tehneet, ja mitä niihin on vastattu.

Kempeleessä 3.5.2021

Paula Pohjanrinne, Vihreä valtuustoryhmä"

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

KUNNANJOHTAJA:
Aloite lähetetään hallintopalvelujen valmisteltavaksi ja kunnanhallituksen vastattavaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virva Maskonen, hallintojohtaja, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Hallintojohtaja: 
Ehdotan, että 
1. Varavaltuutetuille luodaan kunnan yleiseen sähköpostijakeluluetteloon oma jakelulista tulevan valtuustokauden alusta, tiedottamista ja viestintää varten.
2. Kunnassa on otettu käyttöön uusi asiahallintajärjestelmä vuoden 2021 alusta. Sinne integroidaan parhaillaan myös historiatiedot aiemmasta järjestelmästä. Hallintopalveluissa selvitetään mahdollisuutta avata diaari valtuutetuille selauskäyttöön, jolloin he pystyvät hakutoiminnoilla katsomaan sähköisesti aiemmin tehdyt valtuusto- ja kuntalaisaloitteet, niiden käsittelyvaiheet ja annetut vastaukset.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen, toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi ja saattaa sen käsittelyn edelleen valtuustolle tiedoksi.