Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 234 Valtuustoaloite / Laatikkoviljelyä Kempeleeseen / Vasemmiston valtuustoryhmä

244Dno-2021-423

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sari Janatuinen esitti Vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen:

" Kaupunkiviljelyn suosio kasvaa vuosi vuodelta. Se tuottaa harrastajilleen mielihyvää. Monelle se voi olla ensimmäinen mahdollisuus päästä seuraamaan oman sadon kasvua. Kaupunkiviljely on turvallista ja hauskaa yhteisöllistä toimintaa, jossa saa touhuta ulkoilmassa ja samalla saa myös terveellistä ja tuoretta ruokaa. Viljelylaatikossa kasvattaminen ei vaadi erikoistaitoja. Innostus ja kokeilunhalu auttaa jo pitkälle.

Julkisille paikoille tuotavat viljelylaatikot ovat rantautuneet Suomeen viime vuosina. Monissa kaupungeissa kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden perustaa laatikkoviljelmä kunnan omistamalle maalle. Laatikkoviljelmiä on mm. virastojen pihoilla, puistoissa, pyörteiden varsilla sekä aukioilla. Viljelylaatikot ovat halpa investointi asukasviihtyvyyteen.

Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että Kempeleen kunta valmistelee Kempeleeseen sopivan mallin kaupunkiviljelystä ja alkaa tarjota viljelylaatikoita kuntalaisten käyttöön. Viljelylaatikoita voidaan kenties valmistaa kierrätyskeskuksessa. Kunta toimittaisi laatikot multineen paikalle kesän alussa. Viljelijät huolehtisivat itse siementen ja taimien hankkimisesta, kastelusta sekä paikan siisteydestä.

Vaikka Kempele ei olekaan kaupunki, sopii kaupunkiviljely varmasti myös Kempeleeseen ja tuo varmasti paljon iloa paitsi itse viljelijöille kaunistuneen ympäristön muodossa myös muille kuntalaisille."

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että aloite lähetetään teknisten palvelujen valmisteltavaksi ja elinvoimavaliokunnan ohjattavaksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Vastaus valtuustoaloitteeseen: 

Valmistelija: kunnallistekniikkapäällikkö Paula Kettunen, p. 050 463 6502

Kunnanpuutarhuri (SP):
Teknisille palveluille ei ole tullut kuntalaisilta kyselyitä tällä hetkellä suosituista viljelylaatikoista. Laatikkoviljelyä kuitenkin on jo aloitettu pienimuotoisesti kokeilemaan alkukesän 2021 aikana. Tämän vuoden Taitaja -kisat on järjestetty Kempeleen Zimmarin edustalla, josta on saatu muutamia viljelylaatikoita kisojen päätyttyä tähän tarkoitukseen. Loppuvuodesta 2021 järjestetään kuntalaisille webropol-kysely aiheesta ja selvitellään muista kaupungeista sekä kunnista parhaita käytäntöjä jatkoa ajatellen.

Elinvoimavaliokunta (8.6.2021):
Elinvoimavaliokunta oli tyytyväinen valtuustoaloitteeseen annettuun vastaukseen.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus antaa kunnanpuutarhurin laatiman ja elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisen vastineen valtuustoaloitteeseen.  

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen, toteaa aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi ja saattaa sen käsittelyn edelleen valtuustolle tiedoksi.