Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 237 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Sirkku Kangas, hallintosihteeri, sirkku.kangas@kempele.fi

Perustelut

§ 44: Kempeleen yritystonttien hinnoittelun hyväksymisestä ilmoitetaan elinkeinojohtajalle.

§ 45: Kempeleen liikennepoliittisen ohjelman 2021-2025 hyväksymisestä ilmoitetaan tekniselle johtajalle ja kunnallistekniikkapäällikölle.

§ 46: Kunnantalon alueen asemakaavan muutoksen hyväksymisestä ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja kaavoitukseen.

§ 47: Linnakaarron itäpuolen asuinalueen asemakaavan laajennuksen hyväksymisestä ilmoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja kaavoitukseen.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessaan 7.6.2021 tekemät päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi, sekä päättää ne asianmukaisesti täytäntöönpanna edellä mainituin toimenpitein.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.