Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 219 Vanhuspoliittinen ohjelma

244Dno-2021-674

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: kotihoidon johtaja Raija Inkala
 

Vanhuspoliittinen ohjelma päivitetään valtuustokausittain. Kempeleen kunnan vanhuspoliittinen ohjelma on päivitetty edellisen kerran vuonna 2017. Vanhuspoliittisen ohjelman päivitystä varten Kempeleen seniorineuvostosta koottiin työryhmä. Työryhmä koostui neljästä (4) seniorineuvoston jäsenestä ja kahdesta (2) Ikääntyneiden palveluiden viranhaltijasta. Työryhmä käytti työssään apuna asiantuntijoita pyytämällä heiltä omaa sektoriaan koskevat sisältötekstit. Työryhmä kokoontui viisi (5) kertaa.

Toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Tulevaisuudessa ikäihmisten määrä kasvaa merkittävästi. Nämä asettavat haasteita palvelujärjestelmille ja se tarkoittaa uusien palveluratkaisujen kehittämistä myös Kempeleessä.  Tästä syystä seniorineuvosto katsoikin, että vanhuspoliittinen ohjelma tulee olla suunniteltu pitkälle, jopa vuoteen 2030. Ohjelman arvioinnin ja päivittämisen tulee olla näistä johtuen aktiivista ja säännöllisempää.

Seniorineuvosto on käsitellyt päivitetyn Kempeleen kunnan vanhuspoliittisen ohjelman kokouksessaan.

Palveluvaliokunnan jäsenille toimitetaan vanhuspoliittinen ohjelma ennen kokousta.

Palveluvaliokunta (1.6.2021):
Palveluvaliokunta kiittää hyvästä valmistelusta seniorineuvostoa ja työryhmää ja esittää oheisen liitteen mukaisen vanhuspoliittisen ohjelman eteenpäin viemistä.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy Kempeleen vanhuspoliittisen ohjelman palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.